Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 26 Hoàng Thái Hiếu, phường 1, TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại 0702210223
Fax 0703827071
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)