Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Nhi Đồng 2
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 14 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)38295723
Fax 0838291969
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)