Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng thủy lợi Ninh Bình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Văn phòng Ban QLDA cơ sở hạ tầng thủy lợi Ninh Bình, km2, Quốc Lộ 1A, phường Đông Thành, Tp.Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại 0303886402
Fax 0303873615
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)