Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung Tâm Tư Vấn Thiết Kế Điện
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 1D-1E Bà Triệu, phường 12, quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0822100545
Fax 39571389
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)