Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 14 Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 0376256189
Fax 0376256157
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)