Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và PTNT TP.HCM
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 176 Hai Bà Trưng, lầu 3, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 083250353
Fax 0838232119
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)