Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Lao Động thương binh và xã hội
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 138 đường Trần Hưng Đạo, khi phố I, thị xa Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại 0663822511
Fax 0663826764
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)