Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 177 Lý Chính Thắng quận 3
Điện thoại (08) 35261271
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)