Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận Thủ Đức
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 43 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0837223656
Fax 0837223656
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)