Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Dân Tộc huyện ĐăkTô
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 217 Lê Duẫn - Khối 3 thị trấn ĐăkTô- ĐăkTô-Kon Tum
Điện thoại 0603831110
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)