Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Tài Chính Kế Hoạch
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 145 Nguyễn Văn Trỗi,Q.Phú Nhuận
Điện thoại 555822
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)