Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP.HCM
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 9-11, đường Tân Phú, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM
Điện thoại (08) 38887407
Fax 54160077
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)