Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 62 đường 16 tháng 4 phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại 0683825578
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)