Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý đầu tư xây dựng công quận Phú Nhuận
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 147 Nguyễn Đình Chính,phường 11,quận Phú Nhuận
Điện thoại 0838422960
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)