Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Trung tâm huyện lỵ Pú Tỉu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Điện thoại 02303926688
Fax 0230 3820333
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)