Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 02103847911
Fax 02103817404
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)