Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại 05113822513
Fax 05113822565
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)