Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Điện thoại Hà Nội 1
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 811, đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại 0436646868
Fax 0436645678
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)