Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 315, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại 07103821288
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)