Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Công ty cổ phần Minh Việt
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 72 ngách 95/8 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại (04)35641864
Fax (04) 35641865
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)