Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản Lý Dự Án Khu Vực Đầu Tư Xây Dựng huyện Củ Chi
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ khu phố 7, thị trấn Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 342384923843
Fax 35456645645
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)