Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Xí nghiệp Khai Thác Dầu Khí
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 17A Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại 0643839871
Fax 0646257133
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)