Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án giao thông I
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 93 lý Thường Kiệt Phường 1, TP Vũng Tàu
Điện thoại 0643511061
Fax 0643511060
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)