Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng UBND thành phố Hà Nội
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 12 Lê Lai - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại 02438253536
Fax 02438243126
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)