Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH NN MTV Nhiệt điện Cần Thơ
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 01, Lê Hồng Phong, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ (hoặc khu vực Thới Lợi, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP. Cần Thơ)
Điện thoại (0710) 2212 869
Fax (0710) 2227 447
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)