Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Thắng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Đường 19/5 TT Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại 0203862760
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)