Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Thốt Nốt
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Quốc lộ 91, Khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Điện thoại 07103851456
Fax 07103851456
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)