Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty điện thoại hà nội 2
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 30 phố Kim Mã Thượng, Phường Cống vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại (04)37629889
Fax (04)37623355
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)