Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Bản Hang Trùng 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Điện thoại 0223666226
Fax 0223666226
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)