Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND Thành phố Hà Nội - Ban dự án đường sắt đô thị Hà Nội
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ Số 8 Hồ Xuân Hương - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại (04)39435127
Fax (04)39435126
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)