Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án Thủy điện 1
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ D10 Khuất Duy Tiến Thanh Xuân Hà Nội
Điện thoại (04)22148300
Fax (04)35541397
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)