Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 29 phố Ngô Quyền Phường Quảng Yên thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333680531
Fax 0333680531
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)