Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án Thủy điện 6
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 25 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, Tp.HCM
Điện thoại 0822100430
Fax 0838206776
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)