Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thạnh Phú
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ ấp 10, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
Điện thoại 0753870278
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)