Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Xây dựng tỉnh Thái Bình
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 45 Nguyễn Khuyến, phường Gia Ngư, tỉnh Thái bình
Điện thoại (067)23568945
Fax (067)56894523
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)