Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 380, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại 02193866706
Fax 02193868702
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)