Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý Dự án VLAP tỉnh Tiền Giang
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 11, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại 0733977006
Fax 0733977007
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)