Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA nâng cấp đô thị Hải Phòng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 2E Trần Quang Khải , Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại 0313810465
Fax 313810812
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)