Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 35 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại (08) 22100683
Fax (08)22201052
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)