Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG ANH
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ 2, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0438838555
Fax 0438838777
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)