Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Nhà Liên hợp cửa khẩu quốc tế cửa khẩu Cầu Treo quốc tế
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Khối 5 thị trấn tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh hà tĩnh
Điện thoại 0393876823
Fax 0393512059
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)