Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 288 phố Trần Hưng Đạo - thành phố Thái Bình
Điện thoại 0362210201
Fax 0363831437
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)