Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Phú Mỹ
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại (064) 3 876 927
Fax (064) 3 876 930
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)