Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC KẠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Tổ 3 phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại 02812210201
Fax 02813870692
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)