Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án bảo trì đường bộ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 165, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại 0293818128
Fax 0293818129
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)