Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Hùng Vương
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 128 Hồng Bàng phường 12 quận 5
Điện thoại (08)38558532
Fax (08)38574365
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)