Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 08, đường số 20, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại 0763854494
Fax 0763854705
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)