Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Xây dựng Hải Phòng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 32 Lý Tự Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng
Điện thoại (031)3747986;(031)3842086
Fax (031)3823167
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)