Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIEERRN VẬT LIỆU XÂY DƯNG TIÊN TIẾN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 45/322 LÊ TRỌNG TẤN,THANH XUÂN,HÀ NỘI
Điện thoại 0435655463
Fax 0435656752
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)