Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)3855 6732
Fax (08)3855 1394
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)